หลักสูตรการนวดอโรมา 60 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 5 วัน ราคา 6,500 บาท


                1.ความรู้ทั่วไป   

                   1.ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย
                   2.วิธีการใช้น้ำมันหอมระเหย
                   3.ชนิดและคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหย
                   4.การผสมน้ำมัน
                   5.ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย
                   6.ความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาที่เกี่ยวกับการนวด
                   7.จรรยาบรรณของผู้นวด
                   8.ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด

              2.ความรู้การนวด

                   1.การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
                   2.การเตรียมงาน
                   3.ท่านวดน้ำมันหอมระเหย

              3. ฝึกปฏิบัติการนวด

              4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน

เว็บสำเร็จรูป
×