หลักสูตรการดูแล และบำรุงสุขภาพผิวหน้า 30  ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 3 วัน ราคา 5,500 บาท


           1.ความรู้ทั่วไป   

                 1.โครงสร้างผิวหน้าและการวิเคราะห์สภาพผิว
                 2.การดูแลสุขภาพผิวหน้า
                 3.ข้อควรระวังในการขัด/นวดหน้า
                 4.จรรยาบรรณของผู้นวด

           2.ทฤษฎีขั้นตอนในการดูแล และบำรุงสุขภาพผิวหน้า

               1.การเตรียมงาน
               2.การทำความสะอาดผิว
               3.การขัดหน้า
               4.การนวดหน้า
               5.การพอกหน้า
               6.การกดจุดบนใบหน้า

          3. ฝึกปฏิบัติการนวดหน้า

          4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอนเว็บสำเร็จรูป
×