หลักสูตรนวดหินร้อนบำบัด
ระยะเวลาเรียน 5 วัน ราคา 12,000 บาท


                 1.ความรู้ทั่วไป   

                      1.Hot Stone Massage
                      2.หินบำบัด ถ่ายทอดพลังงานธรรมชาติสู่จิตใจ
                      3.หลอมธรรมชาติไว้ในหินบำบัด
                      4.ลักษณะหินบำบัด
                      5.ความรู้พื้นฐานในการใช้หินร้อนเพื่อนวดบำบัด
                      6.ความร้อนที่เหมาะสมในการต้มหิน

                  2.ความรู้การนวด

                       1.การเตรียมการนวด
                       2.การทำความสะอาดหินหลังการนวด
                       3.ข้อแนะนำหลังการนวดสำหรับลูกค้า
                       4.ข้อแนะนำสำหรับ Therapist
                       5.อุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด
                       6.การหยิบจับหิน
                       7.การเตรียมหิน
                       8.ท่านวด Hot Stone Massage

                 3. ฝึกปฏิบัติการนวด 

                      การเตรียมงาน  วิธีการเลือกหิน  การใช้หม้อ การต้มหิน การวางหินตามจักระและบนร่างกาย 
                 เทคนิคการจับหินร้อนและท่านวดต่างๆ

                4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน

                5. การจัดการทางอาชีพ

                    1. การหาแหล่งงาน 
                    2. การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการเว็บสำเร็จรูป
×