หลักสูตรวิชานวดกดจุดสะท้อนเท้า 62 จุด
ระยะเวลาเรียน 4 วัน ราคา 6,500 บาท


          1.ความรู้ทั่วไป   

             1.ประวัติความเป็นมาของการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
             2.สรีระและโครงสร้างของเท้า
             3.ประโยชน์ของการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
             4.ข้อควรระวังและข้อห้ามในการนวด
             5.จรรยาบรรณของผู้นวด
             6.มารยาทในการนวด 

         2. ความรู้การนวด

             1.การหาตำแหน่งของจุดสะท้อนเท้า
             2.ความสัมพันธ์ของจุดสะท้อนเท้าและอวัยวะต่างๆ
             3.การเตรียมงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด
             4.วิธีการพันผ้าห่อเท้า
 
         3. ฝึกปฏิบัติการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
 
         4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน

เว็บสำเร็จรูป
×