หลักสูตรClassic Bamboo Massage
ระยะเวลาเรียน 5 วัน ราคา 12,000 บาท
         1.ความรู้ทั่วไป   

               1.Bamboo Massage
               2. ถ่ายทอดพลังงานธรรมชาติสู่จิตใจ
               3.ความรู้พื้นฐานในการใช้ไม้ไผ่เพื่อนวดบำบัด

         2.ความรู้การนวด

               1.การเตรียมการนวด
               2.การทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการนวด
               3.ข้อแนะนำหลังการนวดสำหรับลูกค้า
               4.ข้อแนะนำสำหรับ Therapist
               5.อุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด

          3. ฝึกปฏิบัติการนวด 

                การเตรียมงาน ร่างกาย เทคนิคการไม้และท่านวดต่างๆ

          4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน


เว็บสำเร็จรูป
×