หลักสูตรการนวดไทยประคบ 150  ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 5 วัน ราคา 7,500 บาท

             1.ความรู้ทั่วไป   

                  1.ภูมิปัญญาไทยในการใช้สมุนไพร
                  2.สมุนไพรสำหรับทำลูกประคบ
                  3.การบำบัดโรคของแพทย์แผนไทย
                  4.จรรยาบรรณของผู้นวด      

             2.ความรู้การนวดไทยประคบ

                   1.ความรู้การนวดไทย    
                   2.การทำลูกประคบสมุนไพรสด  
                   3.การนวดไทยประคบเพื่อสุขภาพ   
                   4.การอาบ/อบสมุนไพร

              3. ฝึกปฏิบัติ

              4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน

              5.  การจัดการทางอาชีพ

                      1.การหาแหล่งงาน
                      2.การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ   เว็บสำเร็จรูป
×