หลักสูตร Body Scrub & wrap
ระยะเวลาเรียน 2 วัน ราคา 4,500 บาท


             1.ความรู้ทั่วไป   

                     1.หน้าที่และประโยชน์ของผิวหนัง
                     2.ปัจจัยที่ทำให้ผิวหนังมีความแตกต่างกัน
                     3.การวิเคราะห์สภาพผิว
                     4.ข้อควรระวังในการทำทรีทเม้นท์ผิวกาย
                     5.จรรยาบรรณของผู้ทำทรีทเม้นท์ผิวกาย

              2. ขั้นตอนในการดูแลและบำรุงสุขภาพผิวกาย

                     1.การอาบ
                     2.การอบ
                     3.การขัดผิวกาย
                     4.การพอกผิวกาย
                     5.การนวดบำรุง
                     6.การแช่

              3. ฝึกปฏิบัติการ – การเตรียมงาน – ขัดผิวกาย - พอกผิวกาย

              4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน

              5. การจัดการทางอาชีพ 

                   1.การหาแหล่งงาน
                   2.การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการเว็บสำเร็จรูป
×